RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchCan-Am Challenge Cup (ADAC Eifelrennen 2012)


jwpokal2012


(english text below)

[NL] De Canadian-American Challenge Cup (CAMCC) is een initiatief van de Duitser Peter Schleifer om bezitters van (ex) Can-Am bolides de gelegenheid te bieden een competitie aan te gaan. De CAMCC organiseerde in samenwerking met de 'Masters' organisatie in 2012 een aantal wedstrijden voor deze fantastische auto's.

Voor degenen die de Can-Am niet kennen, even een historische terugblik: de Canadian-American series was in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw een spraakmakende serie wedstrijden voor groep 7 sportscars, die verreden werd op circuits in Canada en de Verenigde Staten (vandaar Can-Am). Het bijzondere aan deze serie was dat het technische reglement geen limiet stelde aan de motorinhoud. Als gevolg hiervan ontstonden de meest krachtige sportscars ooit (vermogens van 1200 tot 1500 pk waren geen zeldzaamheid). Deze monsters werden 'Big Bangers' genoemd en als je het uitlaatgeluid van zo'n Can-Am auto hoort, besef je waarom.

Vanwege het hoge prijzengeld werd de competitie aangewakkerd en de Can-Am werd al snel populair, zowel bij de fabrikanten als het publiek. Echter, toen in 1973 de wereld met een energiecrisis werd geconfronteerd, werd het steeds moeilijker om de benzine- en geld slurpende monsters op de baan te houden. Eind 1974 viel het doek voor de Can-Am serie.

Op 8, 9 en 10 juni 2012 was de Can-Am Challenge Cup te gast bij de ADAC Eifelrennen (om de Jan Wellem Pokal) op de Nürburgring.
De Duitse Automobielclub (ADAC) organiseert de Eifelrennen (tegenwoordig 'Historic Trophy Nürburgring') al sinds 1922. Het evenement is een jaarlijks hoogtepunt voor clubs van klassieke racemotoren en wedstrijd auto's. Voor inwoners van Noordwest Europa (en wellicht daarbuiten) is het zeer de moeite waard om dit evenement eens te bezoeken. Er heerst een echte 'club-atmosfeer' en dat maakt het mogelijk om de bolides en motoren van dichtbij te bewonderen en eventueel een praatje met de eigenaren te maken. Bovendien is de entreeprijs nog enigszins betaalbaar.

Onderstaande foto's en film geven een indruk van de Can-Am bolides tijdens de trainingen op vrijdag 8 juni 2012. Hoewel er samen geracet werd met sportscars uit de 2 liter klasse, zijn hier alleen (nog bestaande) originele Can-Am wagens weergegeven.
In de sectie Diversen/Misc van RetroRace kunnen foto's van andere deelnemers aan de Eifelrennen bekeken worden.
Proef de sfeer in onderstaande film! / Soak up the atmosphere in the movie below![EN] Canadian-American Challenge Cup (CAMCC) is an initiative by German Peter Schleifer for owners of (ex) Can-Am cars to have the opportunity for entering a competition together. In 2012 the CAMCC organized a few races for these fantastic cars in collaboration with the 'Masters' organization.

For those not familiar with Can-Am, briefly a historical retrospective: the Canadian-American series was in the sixties and seventies of the last century a much talked about series of races for group 7 sportscars, which was run on tracks in Canada and the United States (hence Can-Am).
A special feature of this series was that the technical rules did not impose a limitation on engine capacity. This resulted in the most powerful sportscars ever (power figures reaching 1200 to 1500 hp were no rarity). These monsters were called 'Big Bangers' and when you hear the exhaust sound of a Can-Am car, you will realize why.

Also because of the high prize money the competition soared and the Can-Am rapidly became popular with both the manufacturers and the public.
However, when in 1973 the world was facing an energy crisis, it became increasingly difficult to keep the gasoline and money guzzling monsters on the track. End of 1974 curtains fell for the Can-Am series.

On 8, 9 and 10 June 2012, the Can-Am Challenge Cup was guest at the ADAC Eifelrennen (for the Jan Wellem Pokal) on the Nürburgring.
The German Automobile Club (ADAC) is organizing the Eifelrennen (nowadays called 'Historic Trophy Nürburgring') already since 1922. The event is an annual highlight for clubs having members who own classic racing bikes and race cars. For residents of northwest Europe (and maybe abroad), it is very worthwhile considering to once visit this event. There is a real 'club' atmosphere which makes it possible to view the cars and engines at close quarters and possibly have a chat with the owners. Moreover, the entrance fee still is pretty affordable.

Above photos and movie give an impression of the Can-Am cars during practice on Friday, June 8, 2012. Although they raced along with sportscarsfrom the 2 liter class, only (remaining) original Can-Am cars are displayed. In the section Diversen/Misc here at RetroRace, pictures of other participants in the Eifelrennen can be viewed.


Volgende / Next:  Le Mans 24 Hours race 2013

Terug naar Sportscars Menu / Back to Sportscars Menu