RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing an persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchGrand Prix F1 Nederland 1973


circuit: Zandvoort, datum: 29 juli

track: Zandvoort, date: july29

(english text below)

[NL] De Grote Prijs Formule 1 van Nederland 1973 werd overschaduwd door het dodelijke ongeluk van Roger Williamson bij tunnel Oost.
De organisatie werd verweten dat zij de wedstrijd ondanks het ernstige ongeluk gewoon liet doorgaan. In de ogen van buitenstaanders was dit een niet te vergeven fout. We moeten echter wel bedenken dat het in die tijd niet ongewoon was dat in de autosport van tijd tot tijd doden vielen. Men was niet geneigd een wedstrijd zomaar te onderbreken als er een ongeluk was gebeurd.

Hoe het ook zij, in dit geval had de wedstrijd stil moeten worden gelegd, al was het maar om hulp sneller ter plaatse te krijgen. Dit is bij een latere reconstructie ook naar voren gekomen. Alvorens de beschuldigende vinger zonder pardon naar de organisatoren te wijzen, moet men ook bedenken dat er niet (zoals nu) een goede audiovisuele communicatie bestond tussen de wedstrijdleiding en de baanposten ter plekke.
De VPRO heeft in maart 2004 in het TV programma 'Andere tijden' aandacht aan deze zaak besteed. Klik hier voor het verhaal en de online video.

Zoals altijd nemen gedane zaken geen keer, maar een dag kan niet zo zwart zijn of er bestaat wel een lichtpuntje: de Nederlander Gijs van Lennep (eerste foto) behaalde een zesde plaats in de eindrangschikking en daarmee 1 punt voor het wereldkampioenschap. De tweede foto toont voormalig motorcoureur Mike Hailwood; hij moest uitstappen vanwege een electrisch probleem. Op de laatste foto is de Zweed Ronnie Peterson te zien; hij leidde met zijn Lotus 72E de wedstrijd vanaf de start tot en met de 63e ronde, toen hij versnellingsbak problemen kreeg. Hij werd nog wel als elfde geklasseerd. Klik hier voor meer informatie over deze wedstrijd (Wikipedia).[EN] The 1973 Dutch F1 Grand Prix was overshadowed by the lethal accident of Roger Williamson at 'tunnel Oost'.
The organizers were reproached at continuing the race in spite of the occurrence of this serious accident. Looking from an outsiders point of view this was an unforgivable mistake. We have to take in respect however that in those days it was quite usual that from time to time death took its toll in motorracing. Hence organizers were not at once inclined to halt a race when an accident occurred.

Whatever circumstances, in this particular case the race ought to have been stopped, just to get help more quickly in place. This has been aknowledged in a reconstruction. Before accusing the organizers without reconsideration, one also has to know that at the time there was not an adequate audiovisual communication (like nowadays) between race control and track posts at the spot. Dutch VPRO TV showed an item on the case in the 'Andere tijden' program in 2004. The story (in dutch) and an online video can be viewed here.

As ever, done matters take no return, but a day black as ink sometimes can hold a bright spot: Dutchman Gijs van Lennep (first picture) took sixth place, earning one point in the world championship. The second picture is showing former motobike racer Mike Hailwood; he had to abandon the race due to an electrical problem. The last picture shows Swede Ronnie Peterson; he led the race in his Lotus 72E from start until the 63th lap, then suffering gearbox problems. Eventually he became eleventh and last classified. Click here for more info about this event (Wikipedia).


Volgende / Next - Grand Prix F1 Nederland 1976

Terug naar F1 menu / Back to F1 Menu