RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchPitstop Diorama deel / part 6
Voltooiing van het diorama / Completing the diorama

Toen de coureur gereed was, kon hij in de stoel gelijmd worden en vervolgens kon de modelauto weer in elkaar worden gezet. De deur aan de bestuurderszijde wordt opengehouden door een metalen veertje dat gemonteerd is op het voorste scharnier (vrijwel onzichtbaar, omdat deze zich in het interieur bevindt). Op onderstaande foto is het resultaat te zien.

When the driver was ready, he could be glued in his chair, then the model car could be put back together. The door on the driver's side is kept open by mounting a tiny metal spring on the front hinge (almost invisible, because it is located in the interior). On the picture below you can see the result.

                 driver in car


Nu was het moment aangebroken om alle gekochte en zelf gefabriceerde onderdelen in het diorama te plaatsen. Na het bepalen van de definitieve plaats werden de zware onderdelen vastgezet met twee-componenten lijm en de lichtere met een goede kwaliteit contactlijm.
GT-racewagens beschikken over ingebouwde persluchtcricks, daarom is de Porsche door middel van afstandsbusjes op de bodem van het diorama gemonteerd, zodanig dat de wielen enkele millimeters boven de grond blijven. De auto staat zodoende in 'jacked-up' positie. De persluchtslang aanluiting is meestal gemonteerd aan de achterzijde van de auto. Bij deze Porsche is dat ook het geval en de aangesloten slang loopt naar de refueling-rig, welke voor de pitbox staat. De volgende zes foto's geven een beeld van het gecompleteerde diorama vanuit diverse gezichtshoeken.

Now the time had come for mounting all purchased and prefabricated components in the diorama. After determining the final location, heavy components were fixed with two-component adhesive, while lighter parts were glued in place using good quality contact adhesive.
GT-racing cars are equipped with built-in compressed air jacks, therefore, the Porsche is mounted on the base of the diorama by means of spacers, so that the wheels remain a few millimeters above the floor. The car is thus in 'jacked-up' position. The air hose is usually mounted at the rear of the car. With this Porsche this is also the case and the hose is connected to the refueling rig, which is situated in front of the pit box. The following six pictures give an impression of the completed diorama from various viewpoints.


                ready diorama picture 1

1) aanzicht linkerzijde / overview leftside


                inspecting the porsche

2) inspectie van de Porsche / inspecting the Porsche


                diorama top-view

3) bovenaanzicht / top-view


                view from pitbox

4) gezicht vanuit pitbox / view from pitbox


                pitbox staff

5) pitbox personeel / pitbox staff


                busy mechanics

6) monteurs aan de achterzijde / mechanics busy at the rear


Als laatste zijn u-vormige aluminium staanders op de voorste hoeken van de grondplaat gemonteerd. Tussen deze en de reeds bestaande u-profielen zijn plexiglas vensters geplaatst, terwijl de bovenkant van het diorama werd afgesloten met een plexiglas plaat.

As a last one U-shaped aluminum uprights were mounted on the front corners of the base. Between these and the existing U-profiles plexiglass windows have been installed, while the top of the diorama was closed with a plexiglass panel.

                diorama in enclosure

diorama in omkasting / diorama in enclosure

Einde bouwbeschrijving / End of construction description

Ik hoop dat u de totstandkoming van dit diorama met belangstelling hebt gevolgd. Bent u misschien ook geïnteresseerd om iets dergelijks te bouwen? Het is een fantastische hobby, dat kan ik u verzekeren!

I hope you have been following the realization of this diorama with interest. Maybe you might also be interested in building something similar? It is a fantastic hobby, I can assure you!


Vorige / Previous: Pitstop Diorama deel / part 5

Terug naar Diorama Menu / Back to Diorama Menu

Top of page