RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchPitstop Diorama deel / part 5
Aanpassen van de modelauto / Customizing the modelcar

Na het bouwen van de refueling rig was het aanpassen van de modelauto aan de orde, maar eerst moesten nog een tweetal kleinere attributen worden vervaardigd. Dit betrof een frame om een gereedschapkist op werkhoogte te plaatsen (efficiëntie is immers noodzaak bij het werken de pits), maar ook een klapstoel (voor de hoofd engineer). Zowel het frame als de klapstoel zijn vervaardigd uit dun ijzerdraad, dat na vervaardiging in aluminiumkleur werd gespoten. Voor het zit- en ruggedeelte van de stoel werd gebruik gemaakt van dun geplastificeerd doek. Op de onderstaande foto is het resultaat te zien.

After building the refueling rig the customizing of the model car was to the order, but first two smaller attributes had to be produced. This was a frame to put a toolbox at working height (efficiency is a necessity when working in the pits), but also a folding chair (for the supervising engineer). Both the frame and the folding chair were made of thin steel wire, which after manufacture was sprayed in aluminum color. The seat and the backrest of the chair were made of thin plastic coated cloth. The picture below is showing the result.

                  toolbox and chair

Nu was het de beurt aan de modelauto. Naast het bepalen van de plaats en het boren van de gaten voor de bevestiging van de auto op de grondplaat van het diorama, moest er een coureur in de auto geplaatst worden. Het eerste klusje was een kwestie van minuten, maar de coureur (een bouwpakketje van witmetaal) vergde nogal wat aanpassingen. Begonnen werd met het uit elkaar halen van de modelauto. Op onderstaande foto zijn de onderdelen van de auto te zien, met rechtsonder die van de coureur.

Now it was time for the model car. In addition to the determination of the location and the drilling of the holes for the attachment of the car on the diorama's base plate, a driver had to be placed in the car. The first job was a matter of minutes, but the driver (a white metal kit) needed more than a few adjustments. Start was made by disassembling the model car. On the picture below the parts of the car can be seen with the parts of the driver at bottom right.

                 porsche disassembled

Omdat de coureur in samengebouwde toestand te groot was om in de Porsche te passen, werd van de onderzijde van het torso ongeveer 3 mm afgezaagd. Ook moest de onderkant van het zitvlak en de benen worden afgevijld. Om de coureur tijdens deze werkzaamheden goed te kunnen passen, werd hij met plakband tijdelijk in elkaar gezet (zie onderstaande foto).

Because the driver in the assembled state appeared to be too large in order to fit into the Porsche, there had to be sawed off about 3 mm from the bottom end of the torso. Also the bottom of the buttocks and the legs had to be filed down. In order to check fitting of the driver during this work, he was temporarily put together with masking tape (see picture below).

                 driver fixed by tape

De beschreven maatregelen leverden echter nog niet het gewenste resultaat op. Daarom werd besloten om van zowel de helm als van het dak van de auto (inwendig) nog een laagje te verwijderen. Pas daarna paste de coureur in de auto en kon hij in elkaar gelijmd worden. Dit werd gedaan met behulp van twee-componenten metaallijm. Hierbij ontstond een probleem omdat door het gewicht van de witmetalen onderdelen deze dreigden te gaan verschuiven. Om dit te voorkomen moest een speciale opstelling gemaakt worden, zodat de armen van de coureur in horizontale stand op de schouders gelijmd konden worden. Onderstaande foto toont de opstelling tijdens het uitharden van de lijm.

However, these measures still did'nt produce the desired result. It was therefore decided to to remove a thin layer of the helmet and the roof (internal) of the car. Only then the driver did fit into the car and could he be glued together. This was done with the aid of two-component metal adhesive. During assembly a problem emerged because parts threatened to move about by the weight of the white metal. To prevent this a special set-up had to be provided, allowing the arms of the driver to be glued onto the shoulders in a horizontal position. Picture below shows the set-up during the curing of the adhesive.

                driver assembly

Vervolgens konden de coureur en de helm in de juiste kleuren worden geschilderd en werd na droging het hoofd op het lichaam gelijmd. Zie de foto voor het resultaat.

Subsequently the driver and the helmet could be painted in the right colors and after drying the latter was glued to the body. See picture for the result.

                driver ready 


Volgende / Next: Pitstop Diorama deel / part 6 - Voltooiing van het diorama / Completing the diorama

Vorige / Previous: Pitstop Diorama deel / part 4

Terug naar Diorama Menu / Back to Diorama Menu