RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchPitstop Diorama deel / part 2
Het kiezen van de onderdelen / Choosing components

Na het bepalen van het onderwerp kon een begin worden gemaakt met het verzamelen van de benodigde onderdelen. Voor het maken van de grondplaat en de muren had ik gelukkig nog een geschikt stuk MDF-plaat liggen, maar voor de aankleding van de pitbox was er nog niets en bovendien zijn er ook figuren nodig. Na een uitgebreide online zoektocht bij diverse aanbieders vond ik uiteindelijk de spullen die op onderstaande foto zijn uitgestald.

Having determined the subject I started collecting the required components. To make the base and the walls, I thankfully had a suitable piece of MDF lying around, but for the decoration of the pitbox there was nothing and also figures were needed. After an extensive search at various online providers I finally found the items which are displayed on the picture below.

                      parts for the diorama

Zoals vermeld in deel 1 hoefde ik de Porsche niet te kopen. In onderstaande tabel zijn de overige onderdelen aangegeven (de brandblusser op de foto is van eigen fabrikaat).

As mentioned in Part 1, I did not need to buy the Porsche. The table below shows the other parts (the fire extinguisher in the photo is of own manufacture).

onderdeel/item merk/brand/supplier part nr.
Snap-on toolset TrueScale 07001
Mechanic figure set TrueScale 10AC01
Driver figure (metal) SD Modelcartuning 18013
BBS alu velgenset 19" SD Modelcartuning 99059-19
Camera Man Scott American Diorama 77735
Joyce in black leather Motorhead Miniatures 130


Bovenstaande verzameling lijkt al heel wat, maar toch ontbreken er nog essentiële onderdelen. Bijvoorbeeld een tankinstallatie.
Miniaturen van tankinstallaties uit het tijdvak van de 1990'er jaren zijn bij mijn weten niet te koop, dus zit er niets anders op dan er zelf een te maken. Hetzelfde geldt voor verlichtingsarmaturen, pneumatische wielmoersleutels etc.
Om dat goed te kunnen doen was aanvullende research nodig. Door het bekijken van video's van FIA GT races uit 1998 (Youtube!) kon ik achterhalen dat het Zakspeed team destijds gebruik maakte van een z.g. 'refueling rig' die is neergezet op een kist (flightcase) waarin hij ook wordt vervoerd (zie onderstaande foto).

The above collection seems a lot, but still is missing key components. For instance a refueling system.
Miniatures of tank systems from the 1990s period are to my knowledge not for sale, so there is no other solution than to make one yourself. The same goes for lighting, pneumatic wheel nut wrenches, etc.
To be able to do so additional research was needed. By watching videos of FIA GT races in 1998 (Youtube!) I could find out that the Zakspeed team then used a so-called 'refueling rig', which was mounted on a crate (flightcase) in which it is also transported (see picture below).


                          refueling rig       

                                                                                                        refueling rig


Verder gravend in de historie van team Zakspeed kwam ik er achter dat er tijdens het seizoen 1998 voor de outfit van de monteurs twee kleuren in gebruik zijn geweest. Op de linker foto hieronder (waarvan ik niet precies weet waar deze genomen is) is te zien dat de monteurs zwarte overalls droegen. De rechter foto, welke genomen is op het circuit van Ochsersleben, laat zien dat er ook gebruik werd gemaakt van blauwe overalls. Zulke verschillen maken het lastig om een keuze te maken, maar aangezien ik niet erg puristisch ben voor wat authenticiteit betreft, heb ik gekozen voor de blauwe, mede vanwege het feit dat de Mechanic figure set van TrueScale in blauw wordt geleverd. Ik heb bovendien de authenticiteit verder geweld aangedaan door de monteurs zonder hoofdbescherming in het diorama te plaatsen.

Further delving into the history of team Zakspeed I found out that during the 1998 season there have been two colors in use for the outfit of the technicians. The left photo below (which I do not know exactly where it is taken) shows that the mechanics wore black overalls. The right picture, which was taken at the Ochsersleben track, shows that also blue overalls were used. Such differences make it difficult to make a choice, but since I'm not very purist as authenticity is concerned, I chose the blue colour, partly due to the fact that the set of TrueScale Mechanic figures comes in blue. I also did hurt authenticity further, by placing the mechanics in the diorama without head protection.

mechanics in black outfit                          mechanics in blue outfit

mechanics in black outfit                                                                                     mechanics in blue outfit


Nu werd het tijd om de eerste stap naar de bouw van het diorama te zetten!

Now it was time to take the first step towards the construction of the diorama!


Volgende / Next: Pitstop Diorama deel/part 3 - Grondplaat en aankleding / Base plate and dressing up

Vorige / Previous: Pitstop Diorama deel / part 1

Terug naar Diorama Menu / Back to Diorama Menu