RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchPitstop Diorama deel / part 1
Kiezen onderwerp en uitvoeren research / Choosing subject and doing research

(english text below)

[NL] De bouw van dit diorama is gestart in oktober 2011 en het leek me een leuk idee om van de opeenvolgende fasen verslag te doen.
Bij deze: deel 1, waarin uiteen wordt gezet wat de drijfveren achter dit diorama zijn en welke historische feiten er aan ten grondslag liggen.

Bij het verzamelen van Porsche modellen in schaal 1:18 beschikte ik op een gegeven moment over twee Porsches 911 GT1, een witte welke de tweede plaats behaalde in de 24 uurs race van Le Mans in 1998, en een groene welke in 1998 deelnam aan het FIA GT kampioenschap. Ik besloot de witte in de vitrine te laten en de groene te gebruiken voor het diorama. De groene (zie onderstaande foto), zowel als de witte Porsche is van het modelmerk Maisto en beide bezitten een goede detaillering, zo kunnen de deuren geopend worden en is de motorkap afneembaar. Dit laatste is een belangrijk aspect, want ik was door het boek 'La Magie du Diorama' op het idee gekomen een pitstraat diorama te bouwen.

Na de keuze van de modelauto moest er onderzoek worden gedaan naar de historie van de auto en het raceteam, omdat dit bepalend is voor de keuze van de overige componenten. Te beginnen met de Porsche: deze is uit 1998 en het betreft een evolutie van de Porsche 911 GT1 uit 1997. Porsche verraste toen de racewereld door een speciaal voor GT racen ontworpen sportwagen uit te brengen. De bedoeling was om met deze wagen zowel Le Mans te winnen als ook het nog vrij jonge FIA GT kampioenschap. Om uit de kosten te komen zou de auto ook aan particuliere raceteams worden verkocht.

Eén daarvan was het Duitse Zakspeed team, dat in 1998 twee Porsches 911 GT1 inzette bij het FIA GT kampioenschap. Ik ken Zakspeed nog van de toerwagenraces in de 1970'er jaren op het circuit van Zandvoort, ze waren erg goed in het tunen van Ford Escorts. Zakspeed is opgericht door Erich Zakowski en het team wordt tegenwoordig gerund door zijn zoon Peter Zakowski. Men moet niet denken dat het een onbeduidend team is, zij hadden gedurende decennia veel succes bij toerwagen en sportscar races, maar waren van 1985 tot 1988 ook actief in de Formule 1, echter zonder veel succes.

De Porsche in het diorama heeft het startnummer 5 (zie onderstaande afbeelding), maar er was ook een zusterauto met startnummer 6. Nu was het zaak om zoveel mogelijk informatie te vinden over het team, bijvoorbeeld wat voor kleding droegen de teamleden en hoe zag de Zakspeed pitbox er uit? Meer hierover in het volgende document: Pitstop diorama deel/part 2 - het kiezen van de componenten/choosing components.

                   zakspeed porsche gt1 #5

[EN] The construction of this diorama started in October 2011 and it seemed a good idea to me to report of the successive stages. Hereby Part 1, which explains the motives behind this diorama and what the underlying historical facts imply.

In collecting 1:18 scale Porsche models at one point I possessed two Porsches 911 GT1, a white one which became second in the Le Mans 24 hour race in 1998, and a green one which in 1998 participated in the FIA GT championship. I decided to leave the white one in the showcase and to use the green one for the diorama. The green (see picture below), as well as the white Porsche are by the Maisto brand and both have good detail, while the doors can be opened and the hood is removable. The latter is an important aspect, because I was inspired in building a pitroad diorama by the book 'La Magie du Diorama'.

After selecting the modelcar there had to be studied on the history of the car and the race team, because this determined the choice of the other components. Starting with the Porsche: This one is from 1998 and it is an evolution of the Porsche 911 GT1 from 1997. Porsche then surprised the racing community by presenting a specially designed GT racing sportscar. The intention was to use this car to win Le Mans as well as the then rather young FIA GT Championship. In order to minimize the costs the car would also be sold to private racing teams.

One of these was the German Zakspeed team, which in 1998 campaigned two Porsches 911 GT1 in the FIA GT Championship. I personally remember Zakspeed from the touring car races on the Zandvoort circuit
in the 1970s, they were very good at tuning Ford Escorts. Zakspeed was founded by Erich Zakowski and the team is now run by son Peter Zakowski. One shouldn't think that it is an insignificant team, they had decades of success in touring car and sports car racing, but from 1985 to 1988 they were also active in Formula 1, albeit without much success.

The Porsche in the diorama has starting number 5 (see picture above), but there was also a sister car with starting number 6. Now it was important to maximize the information about the team, for example, what kind of clothes did they wear and how did the Zakspeed pitbox look like? More about these subjects you'll find in the next document.


Volgende/Next: Pitstop Diorama deel / part 2 - het kiezen van de componenten / choosing components

Terug naar Diorama Menu / Back to Diorama Menu