RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchFunnycar Diorama


Dit diorama op schaal 1:24 is gebouwd in 2010. Het was de bedoeling om nu eens een kleiner diorama te bouwen en het uitgangspunt werd deze keer een plastic kit van Fujimi (#11031, helaas niet meer in de handel). Het betreft een garage, waarvan twee wanden zijn vervangen door glasheldere kunststof platen. Mede vanwege dit aspect en de standaard grijze kleur leende de kit zich goed om er een pitbox diorama van te maken. De maten zijn 22 x 19 x 14,5 cm (LxBxH).

This 1:24 scale diorama was built in 2010. This time the aim was to build a smaller diorama, the starting point being a plastic kit by Fujimi (# 11031, unfortunately no longer marketed). It is a garage, having two walls replaced with crystal clear plastic sheets. Partly because of this aspect and it's standard gray color, the kit lent itself very well for constructing a pitbox diorama. The dimensions are 22 x 19 x 14,5 cm (LxWxH).

funnycardiorama1


De modelauto is een glimmend zwarte Chevrolet Corvette Stingray 'Blown Engine' van het modelmerk Jada Toys, uiteraard in schaal 1:24. De prijs van dit model schommelt rond de 20 euro en voor die prijs krijg je naar mijn mening een fantastisch mooi model. De auto werd aangevuld met een gereedschap set (Mac Tools American Racing Toolset #2319 van het fabrikaat 'Team Caliber') en een 1:24 replica van een V8 reserve motorblok.

The model car is a shiny black Chevrolet Corvette Stingray "Blown Engine" by Jada Toys, in 1:24 scale of course. The price of this model fluctuates around 20 euros and for that price you get in my opinion, an incredibly beautiful model. The car was complemented with a set of tools (Mac Tools Toolset American Racing #2319 manufactured by 'Team Caliber') and a 1:24 replica of a spare V8 engine.

funnycardiorama2


Wellicht niet geheel waarheidsgetrouw, heb ik geprobeerd het geheel de sfeer mee te geven van een semi- permanente pitbox bij een NHRA evenement (NHRA = National Hot Rod Association, een van de Amerikaanse organisaties die dragraces organiseert). Op de grijze wanden zijn met een dunne zwarte viltstift horizontale lijnen getrokken. Daardoor lijken deze te zijn opgebouwd uit panelen en wordt tevens het pre-fab karakter van de pitbox geaccentueerd.

Maybe not entirely truthful, I tried to imitate the atmosphere of a semi-permanent pitbox in an NHRA event (NHRA standing for: National Hot Rod Association, one of the U.S. organizations that organizes drag races). Black horizontal lines are drawn on the gray walls, using a fine permanent marker. In this way they seem to be composed of panels, thereby accentuating the pre-fab nature of the pitbox.

funnycardiorama3


De sfeer van het diorama wordt afgerond met enkele reclameborden van typisch Amerikaanse dragracing produkten. Afbeeldingen hiervan konden op internet worden gevonden. Door het Funnycar team de naam 'Team Caliber' te geven kon slim gebruik gemaakt worden van de verpakking van de toolset om er de benodigde logo's uit te knippen.

The atmosphere of the diorama is completed by some typical signs of American drag racing products. Images of these could be found on the internet. By giving the Funnycar team the name 'Team Caliber', clever use could be made of the toolset packaging by cutting out the necessary logos.

funnycardiorama4


Naderhand heb ik het diorama nog aangevuld met de monteurs John en Tony van American Diorama, zie onderstaande foto.

Afterwards I completed the diorama with the mechanics John and Tony by American Diorama, see picture below.

funnycardiorama5


Resumerend kan naar mijn idee geconcludeerd worden dat, uitgaande van in de handel verkrijgbare onderdelen, heel goed een klein maar fijn diorama gebouwd kan worden in de schaal 1:24.

Summarizing it can be concluded that in my opinion, based on commercially available components, a small but quite nice diorama can be built in 1:24 scale.


Volgende / Next: Pitstop Diorama

Terug naar Diorama Menu / Back to Diorama Menu