RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchKartracing in Noord Nederland in de 1970'er jaren - deel 1 van 3

Deze reeks van drie artikelen geeft u een inkijkje in de noordelijke kartwereld van de zeventiger jaren van de 20e eeuw. De auteur was destijds zelf actief in de kartracerij, eerst als deelnemer en later als lid van het bestuur van Kartclub Noord Nederland.

Achteraf bezien kan men concluderen dat de genoemde jaren een echte bloeitijd voor de kartsport in de noordelijke regio zijn geweest. De sport was nog in opkomst en er was veel meer mogelijk dan tegenwoordig (kartracen rond de Grote Markt in de stad Groningen bijvoorbeeld). Men kan daarom met recht spreken van de 'Roaring Seventies' van de kartsport. Om te voorkomen dat de verworvenheden van degenen die zich in die tijd met hart en ziel voor de sport hebben ingezet verloren gaan in het afvoerputje van de geschiedenis, geeft deze artikelenreeks een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit die tijd, verluchtigd met krantenartikelen, foto's en filmfragmenten.


Het begin

Bijna twee decennia na de tweede wereldoorlog was de westerse wereld economisch gezien weer op een zodanig peil gekomen dat er nagedacht kon worden over vernieuwingen en leuke dingen voor de vrije tijd. Dit uitte zich ook in de gemotoriseerde sport.
De Verenigde Staten van Amerika, waar tijdens de oorlog immers bijna niets vernield was, namen hierbij logischerwijze het voortouw. Zo ontstonden er in de jaren zestig nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld de BMX crossfietssport (welke in Nederland pas in de tachtiger jaren doorbrak).

In die tijd werd autoracen in de VS steeds populairder (NASCAR, Dragracing, etc.), maar racen op dat niveau was natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Twee race enthousiasten uit Californië, Art Ingels en Lou Borelli, zochten een goedkoper alternatief en zij bedachten eind vijftiger jaren de Go-kart: een simpel buizenframe met kleine wielen, een zitje en een motortje dat van een grasmaaier afkomstig was. Hoe simpel de eerste kart ook was, hij evolueerde razendsnel tot een miniatuur racewagen en al heel snel ontstonden er wedstrijdseries. Het succes van Go-karting zorgde daarna voor verspreiding ervan over de hele wereld.

Nederland

Het kon niet lang duren of ook in Nederland greep het kart-virus om zich heen. Om nooit opgehelderde redenen werd kartracing in Nederland indertijd aangeduid aangeduid met 'skelteren', een benaming die een speelgoedachtige bezigheid doet vermoeden. Niets is echter minder waar, het gaat bij kartracing om een volwaardige snelheidssport!.

De kartsport ontwikkelde zich het eerst in het westen en zuiden van het land. Probleem was dat er toen nauwelijks of geen karts te koop waren. Daarom lasten de kart enthousiastlingen van het eerste uur zelf een frame in elkaar en zochten er een motor bij. Nadat er eerst op parkeerplaatsen e.d. werd gereden, kwam er behoefte aan officieel georganiseerde races. De Limburgse plaats Hoensbroek viel de eer te beurt om op koninginnedag 1960 de eerste officiële kartrace in Nederland te mogen organiseren (op een sintelbaan). Niet lang daarna werd de Nederlandse Kartsport Raad (NKSR) opgericht. Hierdoor kwam er middels indeling in klassen eenheid in de sport en werd het initiatief genoemen een jaarlijks te verrijden Nederlands kampioenschap te organiseren. In 1982 werd de NKSR als officiële tak van autosport bij de Nationale Autosport Federatie (KNAF, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub) ondergebracht.

Video: zo gingen veel kartcoureurs in die tijd op weg naar een wedstrijd (klik op het driehoekje in de afbeelding)Kartracing in het Noorden van Nederland

Na de introductie van de kartsport in Nederland openden handige ondernemers op diverse plaatsen kartbanen, waar recreanten een kart konden huren. De betere van deze banen konden ook worden gebruikt voor de kartsport.
In 1966 werd te Ulrum (ten N.W. van Groningen) een nieuwe kartbaan geopend. Dit markeerde het begin van de georganiseerde kartsport in het Noorden. Zie ter illustratie onderstaand artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden van 21 mei 1966.


                  eerste kartrace te Ulrum


Zeventiger jaren

Zes jaar later (in 1972) kreeg de baan van Ulrum gezelschap van het kartcircuit in Drieborg (nabij Nieuwe Schans). In die tijd bezat het kleine dorp Drieborg een zeer actieve bevolking, die eendrachtig de schouders zette onder een aantal projecten, waaronder de bouw van een sporthal en het genoemde kartcircuit. Deze projecten werden met minimale bijdragen uit de overheidspot, echter met maximale inzet van de bevolking op poten gezet. Een belangrijke persoon bij het realiseren van dit alles was de heer Boneschansker (een echte Drieborger en vader van een groot gezin). De heer Boneschansker was tevens voorzitter van de plaatselijke skelterclub 'de Punt'.

De met hulp van een niet nader te noemen wegenbouwmaatschappij aangelegde asfaltbaan met een lengte van 600 meter was gesitueerd op een terrein dat plaatselijk bekend was als 'de Punt' (vandaar de naam van de club). Het was vrijwel direct rechts gelegen bij het begin van de bebouwde kom van Drieborg (komend uit richting Beerta). Omdat het terrein voorzien was van een omwalling, kon het 's winters worden gebruikt als ijsbaan. Een bijkomend voordeel was dat zowel de karters als de schaatsers gebruik konden maken van dezelfde kantine.

De nieuwe kartbaan zorgde ervoor dat het dorp ook in de rest van het land bekendheid verwierf (althans onder de kartliefhebbers) en men kan gerust stellen dat dit een grote verdienste was voor een klein dorp in een uithoek van het land. Onderstaand de layout van de baan in Drieborg en een artikel uit het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden dat verslag doet van de eerste wedstrijd.                    layout voormalige kartbaan van Drieborg             verslag NVHN eerste kartrace Drieborg

                          layout voormalige kartbaan Drieborg


Later (op 2 juli 1972) zou in Drieborg de eerste nationale wedstrijd onder auspiciën van de Nederlandse Kartsportraad worden gehouden (echter niet meetellend voor het Nederlands kampioenschap). De weersomstandigheden waren op die dag aanvankelijk zo slecht, dat het bestuur het noodzakelijk vond om via de radio een afgelastingsbericht te doen uitgaan. Veel deelnemers uit de rest van het land waren toen echter al onderweg (en er waren toen nog geen mobiele telefoons). En zo kon het gebeuren dat de wedstrijd toen het weer opklaarde toch nog doorgang kon vinden. Zie onderstaande verslagen en foto's, resp. van het Nieuwsblad van het Noorden en van de Winschoter Courant (de rijder in de cirkel is de auteur).


                  kartrace Drieborg 02-07-1972


                  verslag WSC eerste kartrace Drieborg

Naast enkele open races (met voornamelijk noordelijke deelnemers) werd er in 1972 nog een nationale wedstrijd gehouden. Deze vond plaats op 20 augustus. Getuige onderstaand verslag uit de Winschoter Courant is toen de basis gelegd voor op de baan van Drieborg te verrijden wedstrijden die zouden meetellen voor het Nederlands kampioenschap.


                  verslag WSC kartrace Drieborg 20-08-1972

Om een indruk te geven hoe het er in die dagen tijdens een kartrace op de baan van Drieborg aan toe ging kunt u door te klikken op het driehoekje in de onderstaande afbeelding een videofragment van een open wedstrijd in de zeventiger jaren bekijken (het kleine rijdertje in de rode overall en met de goudkleurige helm is Perry Grondstra, hij werd in de jaren negentig driemaal wereldkampioen in de 250 cc superkart klasse).

Let wel: het betreft een gedigitaliseerd gedeelte uit een amateur super 8 film, dus is de kwaliteit naar huidige maatstaven slechts matig.

                 

                                                Open kartwedstrijd te Drieborg


Andere noordelijke initiatieven


Het succes van Drieborg stond niet op zich en getuige onderstaand krantenbericht werden op 24 september 1972 spannende skelterraces georganiseerd in Oude Pekela.


                 kartrace Oude pekela 24-09-1972


Skelterclub 'de Punt' uit Drieborg floreerde en er kwamen steeds meer beoefenaren van de kartsport bij, ook uit andere noordelijke provincies. Mede omdat men de benaming 'Skelterclub' niet meer vond passen is nog in 1972 de naam 'Kartclub Noord Nederland' ingevoerd en werd het bestuur uitgebreid, o.a. met leden uit de provincie Drenthe en andere regio's in de provincie Groningen. Tevens werd voorzitter Boneschansker opgevolgd door de heer K. Aalders uit Tolbert. De heer S. Koops uit Assen werd secretaris en nam tevens de leiding van de wedstrijden en de PR onder zijn hoede.

Kartclub Noord-Nederland bestaat overigens nog steeds en men rijdt nu op een eigen kartcircuit bij de voormalige vliegstrip van Philips in Vledderveen (nabij Stadskanaal), klik hier voor de website.

vervolg: zie deel 2