RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchOver/About

(english text below)

Hallo Autosport Liefhebber . . .

Mijn leeftijd is 66 jaar en ik woon in het noorden van Nederland. Verder ben ik getrouwd en heb 2 zoons die van wegracen (motorsport) houden. In het verleden heb ik ze jarenlang begeleid bij het racen met Minibikes.
Waarom ik mij al zo lang interesseer voor de autosport kunt u hier lezen.
Ik hoop dat u deze site interessant vindt en er in de toekomst nog eens terug zult keren.

auteur_op_kart
Waarom RetroRace?

De beweegreden om RetroRace op te zetten is simpel: omdat ik als autosportliefhebber sinds 1967 vele races heb bezocht, beschik ik over redelijk wat foto- en videomateriaal. Het zou zonde zijn om dat niet met andere autosportliefhebbers te delen.
Hoofdcategorieën zijn: Formula 1, Sportscars en Kartracing; daarnaast komen in de categorie 'Diversen' ook andere vormen van autosport aan bod.


Auteur tijdens een kartrace in de 1970er jaren


Is het onderwerp 'Autosport historie' echt interessant?


Tja, ik ben mij er van bewust dat het aantal geinteresseerden voor deze materie klein zal zijn (althans in Nederland, waar de autosport geen rol van betekenis speelt). Met name in angelsaksiche landen, waar autosport van oudsher een normaal onderdeel van de sportverslaggeving uitmaakt (heel belangrijk voor de populariteit van een sport), zijn er ongetwijfeld veel meer liefhebbers zijn die de inhoud van deze site zullen waarderen (vandaar dat teksten er meestal ook in Engels zijn bijgevoegd).
Bent u geen autosport fan, dan adviseer ik u om desondanks eens naar de inhoud van deze site te kijken. De sectie 'Weblinks' zou u daarna op weg kunnen helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van het fenomeen autosport en de historie ervan (wie weet, wordt het uw nieuwe hobby).

Zelf was ik in de jaren '70 van de vorige eeuw actief in de kartsport, eerst enkele jaren als coureur (zie foto) en later als bestuurslid van Kartcub Noord Nederland. E.e.a. heeft er voor gezorgd dat er in de sectie 'Kartracing' een aantal foto's over die periode zijn gepubliceerd. Ik ben ervan overtuigd dat men hierdoor de sfeer in de Nederlandse kartsport van die jaren goed kan 'opsnuiven'. Tevens is er in de sectie Artikelen/Articles een serie artikelen over de historie van de kartsport in het noorden van Nederland opgenomen.


Hoe zijn de foto's gemaakt?

In het begin beschikte ik niet over de juiste opname apparatuur, maar gaandeweg werd dat beter.
Analoge foto's zijn genomen met (in het begin) een Miranda kleinbeeld reflexcamera en (later) met een Pentax SP1000, beide met Panagor en/of Soligor (P-draad) telelenzen. Omdat telelenzen geen al te beste lichtsterkte hebben moest ik Ilford ASA 400 zwart/wit film gebruiken. Deze heeft een grove korrel, welke helaas goed te zien is in de zwart/wit afbeeldingen op de site.

Later ging het met betere apparatuur en kleurenfilms een stuk beter, maar helaas merkte ik dat ondanks bewaring in goede kwaliteit negatievenalbums sommige negatieven waren aangetast (zie Formule 1, GP nederland 1981). Desondanks heb ik gemeend de foto's te moeten publiceren vanwege het feit dat ze genomen zijn op andere plaatsen langs het circuit dan waar de autosportjournalisten staan.
Alle foto's van analoge oorsprong zijn gedigitaliseerd met een Reflecta scanner, type Silverscan 3600. De zwart/wit negatieven zijn gescand op 1800 DPI en de kleurennegatieven op 2100 DPI. De laatste toevoegingen zijn gemaakt met digitale camera's.

Tegenwoordige bezigheden

Tegenwoordig bezoek ik nog steeds autosport evenementen, echter geen Formule 1 meer. Dit vanwege de hoge kosten en het gebrek aan toegankelijkheid van de auto's en de rijders. Via TV volg ik wel nog de meeste wedstrijden.
Een aantal jaren geleden ontdekte ik opnieuw de sportwagenracerij als bron van interesse. Sportwagenraces zijn hoogwaardige autosport en veel goedkoper om te bezoeken. Je kunt in de meeste gevallen in het rennerskwartier komen om de wagens van dichtbij te bewonderen en de deelnemers te spreken. Ook is er vaak een vrij toegankelijke 'pitwalk', die je een blik gunt in de bezigheden van de teams.

Het mooie van sportscar racing is ook dat het een veel langere historie heeft dan Formule 1: de 24 uurs race van Le Mans bijvoorbeeld wordt al gehouden sinds 1923! Het is heel leuk om je in de historie ervan te verdiepen. Voor geïnteresseerden: in het artikel 'Introductie sportscar racing en Le Mans' wordt hiervoor reeds een aanzet gegeven.
Naast het volgen van de autosport heb ik als hobbies ook nog het verzamelen van automodellen en modelbouw (diorama's en treinen).

Ik hoop dat u veel plezier beleeft aan de inhoud van deze site. Verder zou ik het zeer op prijs stellen als u via de menu link Feedback een bijdrage aan het gastenboek zou willen leveren, Happy surfing!


Hi Motorracing Fan . . .

My age is 66 and I live in the northern part of the Netherlands. Furthermore am I married and have 2 sons who love motobike racing. I have accompagnied them several years in Minibike racing.
I hope you find the RetroRace site to be interesting and come back some time in the future.

author_racing_kart

Why publishing RetroRace?


The reason why to publish RetroRace is simple: as a motorsport lover I since 1967 visited many racing events, hence I own a reasonably extensive collection of photo's and video's. In my respect it would have been a shame not to make them available to other racing enthusiasts.
Main categories are: Formula 1, Sportscars and Kartracing; apart from that, items concerning other racing categories are shown in Diversen/Misc.


                  Author competing in a 1970's kartrace


The subject 'Motorracing history', is it really interesting?


I'm aware that the number of people that have a real interest in this matter will be comparatively small (especially in the Netherlands, where motorsport due to lack of media support is not well established). From countries where sports reporting media make no stepchild of motorsports I surely expect there will be more interest in the content of this site.
If you are not a motorsports fan, I nevertheless would encourage you to browse through the site. After that the section'Weblinks' can be used as a guide to deepen your knowledge about motorracing and its history (and, who knows, find yourself a new hobby).

During the 70's of the past century I was involved in kartracing. First as a driver and later on as a boardmember of Kartclub Noord Nederland. Inevitable this has led to the fact that the section 'Kartracing' contains many items. I'm convinced by looking at the pictures one can 'smell' the ambiance of Dutch kartsport in those years.

How did I prepare the photo's?


In the beginning I did not have the right camera for the task on hand, but gradually this became better.
Analog pictures are mostly taken with (at first) a Miranda SLR camera, and later on with a Pentax SP1000 SLR, using Panagor and Soligor telelenses (P-thread). Because telelenses are not much light-sensitive i had to use Ilford ASA 400 B&W film. Inherently this film has much grain, which is apparent in the images on the site (I'm sorry).

Later on with better gear and colourfilms the quality improved a lot, but alas, despite keeping the negatives in good quality albums, some negatives appeared to be detoriated (see Formula 1, GP nederland 1981). Nevertheless I concluded that the pictures were worth publishing, especially because the shooting took place in other places than where journalists normally take their pictures.
All photograps of analog origin are digitized using a Reflecta scanner, type SilverScan 3600. Black & white negatives being scanned at 1800 DPI and the colour ones at 2100 DPI. Latest additions have been made using digital camera's.

Recent engagements

Nowadays I still visit motorracing events, but I don't visit Formula 1 anymore due to the high cost of these events and the lack of accessability to cars and drivers, although I still keep watching most Formula 1 events on television.
A few years ago I re-discovered sportcarracing as source of interest. Visiting sportscar events is a lot cheaper and in most cases the public is allowed in the paddock to have a close look at the cars and possibly speak to the competitors. Often there is a opportunity to join a 'pitwalk', allowing the visitors a close look into the pitboxes.

A nice thing about sportscar racing is furthermore the fact that it has a far longer history than Formula 1: for instance the Le Mans 24 hours race is being held since 1923! It is very interesting to delve into sportscar racing history. In this respect you might take a look at the article 'Introduction to sportscar racing and Le Mans'.
Apart from watching motorsports I do collect die-cast carmodels and also like modeltrains and making diorama's.

I sincerely hope you will like the RetroRace site and I would be delighted if you would take the time to make an addition in the guestbook by clicking the Feedback menu item, Happy surfing!